A weboldal személyre szabása és a legnagyobb többletérték biztosítása érdekében sütiket használunk. A sütik többek között a felhasználók viselkedésének elemzésére szolgálnak, hogy kideríthessük, miként javíthatnánk a weboldalunkon. A weboldal használatával Ön beleegyezését adja a fentiekhez. A további információkat megtalálja az adatvédelmi nyilatkozatunkban.Számviteli törvény változásai

PrintMailRate-it

​Megjelenés: 2022.12.20. / Olvasási idő: kb. 1 perc


Pénzügyi lízing

A pénzügyi lízing kötelezettség jogcímen felvett hosszú lejáratú kötelezettségek összege nem tartalmazhatja a fordulónapot követő üzleti évben esedékes törlesztések összegét. 

Társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés

A számviteli törvény egy társaságiadó-információkat tartalmazó jelentés fejezettel egészül ki.
Az érintettek körébe elsősorban a legfelső szintű anyavállalatok, illetve valamely uniós tagállam jogának hatálya alá nem tartozó legfelső szintű anyavállalatok leányvállalatai, illetve fióktelepei tartoznak, melyek két egymást követő évben 275.000 millió forintot meghaladó éves (konszolidált) bevétellel rendelkeznek.

A konszolidálásba be nem vont önálló vállalkozás szintén köteles a jelentés elkészítésére, ha a beszámolója szerinti éves bevétele meghaladja a fenti értékhatárt. A kizárólag Magyarország területén letelepedett, illetve állandó üzletviteli hellyel, vagy állandó üzleti tevékenységgel rendelkező, valamint a 2013/36//EU irányelvvel összhangban jelentést készítő vállalkozások mentesülnek ezen jelentéskészítési kötelezettség alól.
A társaságiadó-információkat tartalmazó jelentésben szereplő adatok köre hasonló az országonkénti jelentés tartalmával. A számviteli törvény rendelkezése alapján az említett információkat EU-s tagállami szinten külön-külön, míg az egyéb adójogrendszerekre vonatkozó információkat összesítve szükséges jelenteni.

A jelentéseket formanyomtatvány felhasználásával szükséges elkészíteni és az éves beszámolóval együtt kell közzé tenni. A jelentésben szereplő pénzügyi adatok általában az előző pénzügyi év csoportszintű adataira vonatkoznak.

A jelentéstételi kötelezettséget először a 2024. június 22-én vagy azt követően induló üzleti évre vonatkozóan kell alkalmazni.

Egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó mutatók

Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének, vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti év (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. E szerint kell eljárni kiválás esetén a kiválással létrejövő gazdasági társaságnál is.

Egyszerűsített éves beszámoló készítésnél számviteli törvénytől való eltérés

Amennyiben az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozás a beszámolójában eltér a számvitel törvény rendelkezéseitől a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében, akkor köteles az eltérések okát és körülményeit a kiegészítő mellékletében bemutatni.

Kapcsolat

Contact Person Picture

Dr. Roland Felkai

Diplom-Volkswirt, M.A. (London), Adószakértő

Ügyvezető és Partner

+36 1 8149 800

Üzenet küldése

Deutschland Weltweit Search Menu