A weboldal személyre szabása és a legnagyobb többletérték biztosítása érdekében sütiket használunk. A sütik többek között a felhasználók viselkedésének elemzésére szolgálnak, hogy kideríthessük, miként javíthatnánk a weboldalunkon. A weboldal használatával Ön beleegyezését adja a fentiekhez. A további információkat megtalálja az adatvédelmi nyilatkozatunkban.Egyéb adóváltozások

PrintMailRate-it

Megjelenés: 2022.12.20 / Olvasási idő: kb. 3 perc


Energiaellátók jövedelemadója

Elektromos töltőállomások adóalap-kedvezménye


Az elektromos töltőállomások telepítéséhez kapcsolódóan hasonló adóalap-kedvezmények alkalmazhatóak az energiaellátók jövedelemadója esetében is, melynek szabályai is a Társasági adó fejezetben leírtaknak megfelelően módosulnak.

Személyi jövedelemadó

25 év aluliak adókedvezménye

Az adóhatóságaz adóbevallási tervezetben automatikusan feltünteti a kedvezmény érvényesítéséhez nála nyilvántartott adatokat és a kedvezményt, amelyeket az adózó az adóbevallásában módosíthat.

Az egyéni vállalkozásokat éríntő módosítások

Egyéni vállalkozások átalányadózása


Az átalányadózók száma az egyéb adózási lehetőségek korlátozása miatt jelentősen megnőtt a 2022 évben, ezért több szabály egyszerűsítésére, illetve pontosítására került sor. Az új szabály szerint az átalányadózás szabályait az egyéni vállalkozók akkor választhatják amennyiben nem haladja meg:
 • az egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér tízszeresét (2022-ben 24 millió Ft), illetve
 • a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét (2022-ben 120 millió Ft).

Érdemes tudni:

 • A tevékenységet év közben kezdő egyéni vállalkozó esetén a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni.
 • A tárgyévet megelőző év bevételi adatai már nem mérvadóak az átalányadózás válaszhatósága téren.
 • Az átalányadózás megszűnését követő 12 hónap elteltével választható újra az átalányadózás, míg az elmúlt időszakban 4 adóévnek kellett eltelnie.
 • A főfoglalkozású átalányadózó vállalkozók kötelesek a minimálbér után tb-járulékot abban az esetben is fizetni, ha az adott hónapban nem volt bevételük és nem érték el a mentesített éves keretösszeget. A szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban hasonló a helyzet, amelyet a minimálbér 112,5 százaléka után kell megfizetni.
 • Az új szabályok szerint a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig köteles bevallani és megfizetni.
 • A vállalkozói kivét adóelőlegét továbbra is havonta kell megállapítani és bevallani.
 • Az átalányadózók választhatják, hogy a helyi iparűzési adóalapjukat új, egyszerűsített módon állapítják meg (részleteket lásd az iparűzési adó pont alatt).

Reklámadó

A törvénymódosítás 2023. december 31-ig meghosszabbítja a 0%-os adómértéket. 

Illetékek

Illetékbélyeg


Az eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetősége 2023. dec. 31-ével megszűnik.

Ingatlanátruházás


Amennyiben csoporton belüli ügyleteknél az ingatlanszerző kapcsolt vállalkozás főtevékenysége ingatlan adásvétel, bérbeadás vagy üzemeltetés volt, eddig mentesült a társaság az illeték megfizetése alól. A törvény 2023-tól azt követeli meg, hogy a vagyonszerző előző évi nettó árbevételének minimum 50%-a ténylegesen ingatlan adásvétel, bérbeadás vagy üzemeltetésből származzon. Ha az előző évi beszámoló még nem áll rendelkezésre, a vagyonszerzőnek nyilatkoznia kellene a feltétel fennállásáról.

Adófizetés euró- vagy dollárban

Bizonyos feltételek fennállása esetén 2023. évre vonatkozóan a társasági és iparűzési adót euróban vagy dollárban is lehet befizetni.

Társadalombiztosítást éríntő változások

Ha a munkavállalót más munkáltatóhoz kirendelik, akkor az eredeti munkáltató marad a foglalkoztató abban az esetben is, ha az érintettek úgy állapodnak meg, hogy a munkavállaló bérét és egyéb juttatásait a fogadó cég fizeti meg. Ilyen esetben olyan elszámolási és információs rendszert kell alkalmazni, amelyik lehetővé teszi a járulékokkal kapcsolatos bevallások elkészítését az eredeti foglalkoztató számára.

Az állami adó- és vámhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élő kötelezett személy egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően – különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal – igazolja, hogy
 • huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
 • a tartózkodási helye jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

Független könyvvizsgálói jelentés új eleme

A könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgálat tárgyát képező beszámoló üzleti évében, a megelőző üzleti évre vonatkozóan a vállalkozás köteles volt-e társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést készíteni és nyilvánosságra hozni, és ha igen, akkor a társaságiadó-információkat tartalmazó jelentést a számviteli törvénnyel összhangban tették-e közzé és hozzáférhetővé.

SZÉP-Kártya módosítások

A 381/2022. (X.6) Kormányredelet értelmében a fel nem használt összegek után a következő díjak kerülnek felszámításra.

2022. október 15-ig utalt összegek esetén:


A Széchenyi Pihenő Kártya pénzforgalmi szolgáltató 2023. május 31. napján díjat számít fel a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláira 2022. október 15. napjáig átutalt és fel nem használt pénzeszköz terhére. Az díj mértéke a fel nem használt pénzeszköz 15%-a, de legalább 100 forint.


2022. október 15. után jóváírt összegek esetén:


A pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártya juttatásként átutalt, az utalást követő legalább 365 napos időszak alatt fel nem használt pénzeszköz terhére egyszeri díjat számít fel március 20. és szeptember 20. napján. 


A díj nem számítható fel azon pénzeszközre, amely után a rendelet szerinti díjat már egyszer felszámolták.
A pénzforgalmi szolgáltatónak a díj felszámításának napja előtt 90 nappal tájékoztatnia kell a kártyabirtokost a Széchenyi Pihenő Kártya érintett fel nem használt összeg egyenlegéről és a fel nem használt pénzeszköz utáni, előzetesen számított díj összegéről.

A 15 százalék mértékű díj miatt minden magánszemélynek érdemes figyelnie arra, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya alszámláin tartott összegek átfutási ideje ne haladja meg a 365 napot, illetve a 2022. október 15. előtt befizetett összeg 2023. május 31-ig el legyen költve.

Kapcsolat

Contact Person Picture

Dr. Roland Felkai

Diplom-Volkswirt, M.A. (London), Adószakértő

Ügyvezető és Partner

+36 1 8149 800

Üzenet küldése

Deutschland Weltweit Search Menu