A weboldal személyre szabása és a legnagyobb többletérték biztosítása érdekében sütiket használunk. A sütik többek között a felhasználók viselkedésének elemzésére szolgálnak, hogy kideríthessük, miként javíthatnánk a weboldalunkon. A weboldal használatával Ön beleegyezését adja a fentiekhez. A további információkat megtalálja az adatvédelmi nyilatkozatunkban.A transzferár-nyilvántartásra vonatkozó módosítások

PrintMailRate-it
Megjelenés: 2023.02.21. / Olvasási idő: kb. 2,5 perc

2022. december 28-án kihirdették a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 32/2017. (X.18.) NGM Rendelet módosítását, amely több lényeges változást tartalmaz. A következő pontokban bemutatjuk a lényeges módosításokat.

Százmillió forintos értékhatár

A 2022-ben kezdődő adóévtől a szokásos piaci áron százmillió forintot meg nem haladó kapcsolt ügyletek élveznek mentességet a nyilvántartás készítési kötelezettség alól, az addig érvényes ötvenmillió forintos értékhatár helyet.

Új adatszolgáltatási kötelezettség

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása alapján egy új adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adózókat, amelyet az éves társasági adóbevallás részeként kell teljesíteniük. A részletszabályokat elsősorban a módosított NGM Rendelet tartalmazza.

A  módosított rendelet meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezett ügyletek körét:

a) Az adatszolgáltatás alól mentesülő ügyletek:

   • a szokásos piaci áron százmillió forintot nem meghaladó ügyletek,
   • a tőkepiacról szóló törvény szerinti tőzsdei ügyletek, és
   • hatósági ár alkalmazásával megvalósuló ügyletek.

b) A korlátozott adatszolgáltatásra kötelezett ügyletek:

 • a magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződés alapján megvalósuló ügyletek,
 • változatlan összegben, illetve értékben történő, független féltől származó költségek átterhelése, és
 • ingyenes pénzeszközátadás és átvétel.

c) A teljeskörű adatszolgáltatásra kötelezett ügyletek:
 • minden olyan ügylet, amely a fenti, korlátozott vagy teljes mentességet élvező ügyletek közé nem tartozik, beleértve azon ügyletek, melyekre szokásos piaci ár megállapításával összefüggő hatósági eljárás keretében arra vonatkozó határozatot adtak ki.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a 2022. december 31-ét követően beadott társasági adóbevallások esetén teljesítendő.

Korlátozott adatszolgáltatás esetén az adózóknak a tartalmi elemeket tartalmazó lenti lista 1. pontjától 5. pontjáig terjedő információkat kell jelentenie. Teljes adatszolgás esetén pedig az adott kapcsolt ügylet sajátosságainak figyelembevétele mellett a lista összes pontjait szükséges feldolgozni.

Összes kapcsolt ügylet:
 • Az egyes ügylet típusának megnevezése (kiválasztandó a rendeletben meghatározott listából).
 • A kiválasztott ügylet típus legjellemzőbb TEÁOR kód megadása. 
 • Az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások adószáma, adóügyi illetősége.
 • Az adott kapcsolt vállalati ügylet forintban meghatározott nettó értéke kapcsolt felenként.
 • Az adott kapcsolt vállalati ügylet vonatkozásában eszközölt társasági adóalap-korrekció kapcsolt felenként (amennyiben volt ilyen).

A szászmillió forint felletti ügyletek esetén ezen felül:
 • A kapcsolt vállalati ügylet szokásos piaci árának megállapításához választott módszer.
 • Az ügylet típusától függően ügyletspecifikus információk megadása (pl. jövedelmezőségi mutató, kamatlábak).
 • Az alkalmazott számviteli sztenderd megnevezése.
 • Az ügyletre jellemző szokásos piaci ár tartománya. 
 • Az egyes ügylet esetében alkalmazott adóalap-módosításokkal számított ellenérték az ügyletre jellemző egységben kifejezve (pl. jövedelmezőségi mutató).

Mulasztási bírság összege

A korábbi jogszabályoknak való megfelelésen túlmenően a vállalkozásoknak további adatszolgáltatási kötelezettségük van az alkalmazott szokásos piaci árra vonatkozóan, amelyet az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteniük. A korábbi adóévekhez hasonlóan a fődokumentum és a helyi dokumentum együttesen alkot egy dokumentációt, és a 2023-as adóévben is a fődokumentum és a helyi dokumentum a transzferár-dokumentáció két részét képezi, amelyek közül a helyi dokumentációt ügyletenként vagy összesített ügyletenként kell elkészíteni.

Ennek megfelelően a dokumentációs kötelezettség elmulasztása miatt kiszabható mulasztási bírság nem csak adóévenként egyszer, hanem - ahogy korábban is – ügyletenként többször is kiszabható. A korábbi, ügyletenként 2 millió forintig terjedő mulasztási bírság 5 millió forintra emelkedett, ismételt mulasztás esetén pedig a mulasztási bírság ügyletenként 4 millió forintról 10 millió forintra emelkedett.

Interkvartilis tartomány alkalmazása

Az eddigi szabályozás szerint az adóalap módosítása esetén elegendő volt a piaci ártartomány minimum/maximum értékéig elvégezni a korrekciót, amennyiben az alkalmazott ellenérték kívül esett a szokásos piaci ártartományon. Az új transzferár szabályok értelmében azonban már nem elegendő a minimum/maximum értékre történő kiigazítás, az adóalap korrekciót az ártartomány medián értékére kell elvégezni.

Kapcsolt ügyletérték számviteli levezetése

A módosult 32/2017. (X.18.) NGM rendelet 4. § (4) n) értelmében szükséges lesz bemutatni hogy az egyes ügylet, mely főkönyvi számlákat, költségviselők hogyan érint, mely munkaszámok, milyen felosztási kulcsok, stb. kerülnek figyelembe vételre.

Megjegyzések:


A transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett adózónak már a társasági adóbevallásuk kitöltésekor részletes információkat kell közölniük, melyekhez adott esetben egy részletes adatbázis szűrés elvégzése szükséges. Ezért a szokásos piaci ár meghatározásához szükséges elemzések, tanulmányok már az adóbevallás kitöltésekor rendelkezésre kell hogy álljanak.

Érdemes a törvényi módosításokról értesíteni az éríntett külföldi csoportcégeket, mivel sok esetben a magyar csoportcég lesz az első, melynek részletes adatszolgáltatást kell teljesítenie az adóhatóságok felé.

Kapcsolat

Contact Person Picture

Dr. Roland Felkai

Diplom-Volkswirt, M.A. (London), Adószakértő

Ügyvezető és Partner

+36 1 8149 800

Üzenet küldése

Deutschland Weltweit Search Menu